Više od milijun eura kazni u 2023. godini za nedozvoljeni unos pesticida i herbicida u RH/EU

  • Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_177429155_cr.jpg
  • Slika

Carinska uprava u 2023. godini provodeći propisane službene kontrole na vanjskoj granici RH/EU u 388 pojedinačnih slučajeva otkrila je i spriječila pokušaje nezakonitog unosa više od 530 litara i 332 kilograma pesticida. 

Carinska uprava uobičajeno u  vrijeme proljeća i pojačanih poljoprivrednih radova, otkriva pokušaje nezakonitih unosa iz susjednih trećih zemalja sredstava za zaštitu bilja, unatoč svjesnosti kako je unos, ali i uporaba u RH takvih proizvoda izričito zabranjena te su ista radi mogućeg štetnog utjecaja na bioraznolikost (između ostaloga i na životinjski svijet), nekontroliranom uporabom, iznimno opasna.
 
Tako je od  2023. godine u sveukupno 388 slučajeva ukupno zaplijenjeno 530,23 litara i 332,88 kilograma različitih vrsta pesticida  (114,17 kilograma i 479,85 litara herbicida, 199,37 kg  i 36,68 lit. insekticida te 19,34 kg i 13,70 lit. fungicida) na vanjskoj granici RH/EU, a čiji su unos i uporaba u EU/RH zabranjeni, te je za sve otkrivene slučajeve nezakonitog unosa, primijenjena stroga kaznena politika u okviru zakonskog raspona propisanih kazni, pa je za 388 slučajeva izrečeno ukupno 1.035.311,25 eura kazni.
 
Nezakoniti pesticidi ulaze u Republiku Hrvatsku dominantno iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine te manjim dijelom iz Republike Crne Gore.
Pesticidi su najčešće pronađeni u prtljažnom prostoru i iza vozačevog i suvozačevog sjedala. Od prekršitelja su najčešće evidentirani državljani Republike Srbije, Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine a manjim dijelom državljani Republike Turske, Republike Slovenije, Republike Austrije i Republike Crne Gore.
Najveći broj zapljena ostvaren je u nadležnosti Područnog carinskog ureda Osijek dok se veći broj slučajeva nezakonitog prijenosa pesticida primjećuje u mjesecima od travnja do rujna.

U ovakvim slučajevima, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije („Narodne novine“ br. 40/16), članak 63. stavak 1. točka 3. propisuje sankcioniranje ako prilikom unosa robe u carinsko područje Unije ili iznošenja robe iz carinskog područja Unije, pravna ili fizička osoba ne podnese carinsku deklaraciju za robu ili dio robe, ako se radi o robi komercijalne naravi ili robi za koju su propisane zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozuZa navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 1.327 do 132.723 eura za pravnu osobu, a za fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna je u rasponu od 398 do 13.273 eura.

Carinska uprava i nadalje, apelira na građane da je unos ovakvih pripravaka zabranjen i štetan za bioraznolikost u RH te ponovno naglašava kako će svaki namjerni ili pokušaj unosa iz neznanja zabranjenih roba, pa tako i herbicida, insekticida i fungicida biti strogo sankcioniran, a roba oduzeta i uništena.
 
Isto tako, Carinska uprava nastavlja primjenjivati pojačane mjere nadzora te će nastaviti usmjeravati aktivnosti na otkivanje između ostalih i ovih nezakonitih radnji.
 
 

Pisane vijesti