Vijeće EU donijelo revidirana pravila o sustavu kontrole ribarstva

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Ovime je došlo do izmjene IUU Uredbe br. 1005/2008, a jedna od glavnih novina u okviru programa certificiranja ulova je uvođenje digitalnog sustava pod nazivom „CATCH“.

Dana 20. prosinca 2023. godine, u Službenom listu EU, objavljena je Uredba (EU) 2023/2842 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. studenoga 2023. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 i (EZ) br. 1005/2008 te uredbi (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 i (EU) 2019/473 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva, čime je došlo do izmjene Uredbe NNN ribarstva (IUU Uredba) br. 1005/2008.
 
Jedna od glavnih novina u okviru programa certificiranja ulova je uvođenje digitalnog sustava pod nazivom „CATCH“. Cilj je osigurati da se certifikatima o ulovu i drugim povezanim dokumentima, koji se trenutno koriste u papirnatom obliku, upravlja u jedinstvenom digitalnom okruženju na razini EU-a, kako bi se olakšalo otkrivanje proizvoda koji potječu iz nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Treće zemlje moći će izdavati i potvrđivati certifikate o ulovu izravno u digitalnom sustavu CATCH dok će EU uvoznici proizvoda ribarstva biti u obvezi podnositi certifikate o ulovu putem navedenog sustava.
 
Uredba stupa na snagu 20 dana od dana objave (09. siječnja 2024. godine), s time da je u članku 7. stavak 11. propisano, između ostalog, da se izmjene članka 38. primjenjuju od 09. siječnja 2024. godine dok se ostale izmjene primjenjuju od 10. siječnja 2026. godine.

Stranica