Utvrđen je termin za popravni stručni ispit ovlaštenih carinskih zastupnika

Dana 09. studenog 2006. godine u 16,00 sati, u prostorijama Carinske uprave, Središnjeg ureda, Alexandera von Humboldta 4a, održati će se usmeni popravni stručni ispit za ovlaštenog carinskog zastupnika. Za navedeni popravni stručni ispit kandidati će primiti pismene pozive. Uplatu u iznosu od 500,00 Kn izvršiti će neposredno nakon primitka poziva, na račun broj 1001005-1863000160 sa pozivom na broj 63-9750-20165-matični broj uplatitelja, te će dokaz o izvršenoj uplati dostaviti tajnici Komisije na fax broj 01/6155280. Napominjemo da iz dokaza o uplati treba biti razvidno za kojeg se kandidata vrši uplata.Pisane vijesti