Uspješna suradnja Carinske uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske i Financijske uprave Slovačke Republike

  • Slika /8855/dva ordena s mapama.jpg
  • Slika
U okviru međunarodne carinske suradnje sa državama članicama EU, odnosno Slovačkom Republikom, službenici Carinske uprave sudjelovali su u razmjeni informacija i praćenju pošiljki koje su djelatnici Financijske uprave Slovačke zaustavili te ostvarili najveću količinsku zapljenu metaamfetamina u povijesti Slovačke borbe i suzbijanja prometa narkoticima.
Ova zapljena ostvarena je krajem svibnja mjeseca 2020. te su nadležne vlasti Slovačke Republike odlučile odlikovati službenike Carinske uprave i zahvaliti se na odličnoj suradnji dviju administracija u borbi protiv ilegalnih narkotika.
S tim u vezi Carinska uprava primila je odlikovanja i zahvalnice Slovačke Carinske administracije koja su dodijeljena carinskim službenicima, a koji su neposredno sudjelovali u ovoj međunarodnoj akciji. Odluku o odlikovanjima donijela je predsjednica Financijske uprave Slovačke Republike, te Carinska uprava i ovim putem izražava svoju zahvalnost te odlučnost u posvećenosti daljnjoj suradnji dviju službi.
 
 

Pisane vijesti