Unos odobrenja u elektronički sustav Carinskih odluka bez podnošenja zahtjeva u web aplikaciji za gospodarstvenike

Slika /6141/1. pravo na pristup.jpg

Od 2. listopada 2018. godine u elektronički sustav Carinskih odluka omogućen je unos odobrenja bez podnošenja zahtjeva gospodarstvenika kroz web aplikaciju uz potrebnu registraciju gospodarstvenika u nacionalnoj web aplikaciji.

Od dana 2. listopada 2018. godine u elektroničkom sustavu Carinskih odluka omogućen je unos odobrenja koja su već donesena  u skladu s odredbama važećeg carinskog zakonodavstva (temeljem zahtjeva gospodarstvenika) ali u pisanom obliku s obzirom na prijelazni period propisan člankom 2. Prijelazne Delegirane uredbe, dakle prije obveze podnošenja zahtjeva i donošenja odluka uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, 2. listopada 2017. godine.
 
Također, s obzirom na carinskim zakonodavstvom propisanu obvezu ponovne procjene odobrenja koja su izdana do opoziva, po službenoj dužnosti, nakon procjene i eventualnog (ovisno o rezultatima ponovne procjene) donošenja novog odobrenja, isto će biti uneseno u sustav Carinskih odluka (CDS).
 
S obzirom na obvezu postupanja po službenoj dužnosti u navedenim slučajevima odluka će se unositi u sustav Carinskih odluka bez podnošenja zahtjeva gospodarstvenika kroz web aplikaciju odnosno, kod ponovne procjene odobrenja, bez podnošenja zahtjeva u bilo kojem obliku.
 
Međutim, korisnici navedenih  odobrenja koja će se unositi po službenoj dužnosti moraju biti registrirani  za rad u web aplikaciji CDS za gospodarstvenike (ako već nisu) te ih upućujemo da se registriraju za pristup putem poveznice na nacionalnoj web aplikaciji: https://e-carina.carina.hr/
 
 

Pisane vijesti