U Luci Rijeka pronašli 15 000 000 komada skrivenih cigareta

  • Slika /8347/glavna slika.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Carinski službenici PCU Rijeka, Službe za RGP Luka Rijeka, Sektora za nadzor i Sektora za mobilne jedinice, PJ Rijeka, u suradnji s policijskim službenicima Službe organiziranog kriminaliteta PU primorsko–goranske spriječili su krijumčarenje
15 000 000 komada cigareta.

 

23. siječnja 2020. godine u Luci Rijeka na kontejnerskom terminalu Brajdica provodeći mjere nadzora i analize rizika te uporabom tehničkih sredstava (RTG uređaj) i službenog psa „Raska“ izvršen je pregled kontejnera koji su, prema brodskoj teretnici, imali prijavljen teret 1800 vreća robe trgovačkog naziva LDPE (polyethilene), mase 45 000 kg.
 
Pregledom prijavljene robe sadržane u kontejneru, osim 792 vreće LDPE (polyethilene)  pronađeno je i ukupno 1 500 kartona (15 000 000 kom) cigareta koje su bile skrivene unutar prijavljene robe.
 
Vrsta otkrivenih cigareta:
 
MORO SLIMS READY  1 150 000 kom;
MORO FULL 4 050 000 kom;
MORO LIGHT 1 940 000 kom;
MORO SCARLET BLACK  1 010 000 kom;
MORO SLIMS GO  1 150 000 kom;
MANCHESTER ROYAL RED    1 650 000 kom;
MANCHESTER BLUE   2 150 000 kom;
MANCHESTER BLACK   1 800 000 kom;
MANCHESTER RESERVE   100 000 kom.
 
Pronađene cigarete su privremeno oduzete i stavljene su pod carinski nadzor radi daljnjeg postupanja. Procijenjeni nastali dug s osnove naknadnog obračuna trošarine iznosi više od 15 milijuna kuna.
               
 
 
 

Pisane vijesti