Tehničke specifikacije za razvoj aplikativnih rješenja gospodarstvenika za razmjenu xml poruka s aplikacijom duhanske markice Ministarstva financija RH

Obavijest o testiranju vlastitih aplikacija za razmjenu XML poruka s aplikacijom duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske s gospodarstvenicima

Obavještavamo gospodarstvenike o dostupnosti tehničkih specifikacija

za razvoj vlastitih aplikacija za elektroničko podnošenje obrazaca za naručivanje i evidenciju uporabe duhanskih markica Ministarstva financija RH u sustav e-Trošarine, podsustav Trošarinsko oporezivanje duhanskih prerađevina, aplikaciju Duhanske markice MFRH (DMD - oznaka aplikacije u tehničkim dokumentima).

Obrasci za koje postoji obveza da se od 1. listopada 2015. godine elektronički podnose za aplikaciju Duhanske markice MFRH su:

 -        ZT-DM – Zahtjev za tiskanje duhanskih markica (Prilog 24 Pravilnika o trošarinama),

 -        ZI-DM – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina (Prilog 25 Pravilnika o trošarinama),

 -        DUM-DM – Dnevni utrošak duhanskih markica (Prilog 29 Pravilnika o trošarinama),

 -        DOT-DP – Dnevni obračun trošarine na duhanske prerađevine (Prilog 31 Pravilnika o trošarinama),

 -        P-MPC – Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama za marku duhanskih prerađevina (Prilog 39 Pravilnika o trošarinama),

 -        ZI-IM* – Zahtjev za preuzimanje duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 26 Pravilnika o trošarinama),

 -        DUM-IM* – Dnevni utrošak duhanskih markica/markica drugih država članica/markica trećih država radi otpreme u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 30 Pravilnika o trošarinama),

 -        DO-IM* – Podaci o količinama duhanskih prerađevina otpremljenim iz trošarinskog skladišta u drugu državu članicu/treću državu ili treći teritorij/putnicima u zračnim lukama (Prilog 32 Pravilnika o trošarinama),

 *Obrasci se podnose ako se duhanske prerađevine proizvedene u RH i namijenjene otpremi u sustavu odgode plaćanja trošarine u drugu državu članicu EU i/ili za izvoz   označavaju duhanskim markicama Ministarstva financija RH.

 Tehnička specifikacija* za sukladnost aplikaciji za Duhanske markice MFRH obuhvaća sljedeće dokumente:

 Tehnička specifikacija G2B servisa za e-T-Troš. Opor. DP v1.0

  1. Struktura IE poruka DMD v1.0
  2. Sheme poruka DMD v1.0
  3. Primjeri XML poruka DMD v1.0

 *Moguće su periodične blaže promjene u tehničkoj specifikaciji sukladno rezultatima svih dovršenih razina testiranja.

Testiranje vlastitih aplikacija za razmjenu XML poruka s aplikacijom  Duhanske markice MFRH  gospodarstvenicima će biti omogućeno od 08.09.2015. godine.

Sustav e-Trošarine (web aplikacija) osigurat će od 01.10.2015. sučelje za unos podataka obrazaca namijenjenih za aplikaciju Duhanske markice MFRH, za gospodarstvenike koji neće razvijati vlastite aplikacije.

Testiranje podnošenja obrazaca preko web aplikacije e-Trošarine bit će omogućeno od 15.09.2015.Pisane vijesti | Obavijesti | Elektroničko poslovanje