Tehnička sukladnost proizvoda - novosti od 16.7.2021.

Slika /9644/slika albert.png

Dana 16.7.2021. stupa na snagu nova Uredba o sukladnosti proizvoda Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlameta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011.

Odredbama Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 obuhvaćeni su svi proizvodi koji podliježu zakonodavstvu Unije o tehničkom usklađivanju. Stoga se područje primjene odredbi ove Uredbe u pogledu proizvoda koji ulaze na tržište Unije proširuje na sve proizvode, osim hrane i hrane za životinje, medicinskih proizvoda za ljudsku i životinjsku upotrebu, živih biljaka i životinja, proizvoda ljudskog podrijetla i proizvoda biljaka i životinja koji su u izravnoj vezi s njihovom daljnjom reprodukcijom.

Time se osigurava jedinstven okvir za nadzor tih proizvoda na tržištu cijele Unije i pomaže povećati povjerenje potrošača i drugih krajnjih korisnika u proizvode koji se stavljaju na tržište Unije.

Uredba EU) 2019/1020 primjenjuje se na proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja, a  koji su namijenjeni za stavljanje na tržište Unije ili za privatnu upotrebu ili potrošnju unutar carinskog područja Unije i podvrgnuti carinskom postupku „puštanja u slobodni promet“. Navedeno znači da proizvodi koji podliježu provjeri tehničke sukladnosti moraju raspolagati propisanom tehničkom dokumentacijom (Izjava o sukladnosti ili Izjava o svojstvima (za građevne proizvode), te na osnovu ispravne tehničke dokumentacije moraju biti ispravno označeni oznakom CE kako to propisuje Uredba (EZ) 765/2008  ili oznakom C (za neusklađene građevne proizvode kako to propisuje nacionalni propis).

Carinska tijela imaju ovlasti sukladno Uredbi (EU) 2019/1020,  na osnovu analize rizika, kontrolirati, u carinskom postupku puštanja robe u slobodan promet,  udovoljavaju  li proizvodi propisima u pogledu tehničke sukladnosti i jesu li ispravno označeni.

 

Pisane vijesti