Suzbijanje i otkrivanje nezakonitog iznosa i unosa kulturnih dobara - savjetovanje

Dana 1. lipnja 2004. godine u prostorijama Carinarnice Split, Služba za reviziju i naknadnu kontrolu Središnjeg ureda (Vladimir Batestin i Ivana Javor) održala je regionalno savjetovanje na temu:
Suzbijanje i otkrivanje nezakonitog iznosa i unosa kulturnih dobara
Savjetovanje je održano za carinske službenike koji rade u robnom, putničkom i poštanskom prometu, te inspektore koji rade u reviziji i suzbijanju krijumčarenja u Carinarnicama Split, Zadar, Šibenik, Ploče i Dubrovnik, s tim da su prisustvovali i predstavnici regionalnih zavoda za zaštitu spomenika.
Stručnjaci Ministarstva kulture – Uprava za zaštitu kulturne baštine – prof. Bianka Perčinić – Kavur, Hrvatskog restauratorskog zavoda - prof. Mario Braun i Ministarstva unutarnjih poslova – Uprave kriminalističke policije, Odjel organiziranog kriminaliteta – Josip Vrbić, održali su predavanja o problematici zaštite kulturne baštine.
Predavanja su obuhvatila problematiku s kojom je suočena zaštita kulturnih dobara s posebnim osvrtima na kontrolu i probleme s kojima se susrećemo pri sprečavanju njihova nezakonitog iznosa.
Radi se o nenadomjestivim predmetima čije nedopušteno iznošenje predstavlja nepopravljivu štetu, a ipak u našoj sredini ne nailazi na dovoljno razumijevanje i potrebnu podršku, koju zavređuje borba protiv nezakonitosti na području kulturne baštine.
Postoji niz međunarodnih sporazuma i nacionalnih propisa koji uređuju izvoz i privremeni izvoz kulturnih dobara, na čije važenje treba podsjetiti zainteresirane osobe i institucije, pa tako i našu carinsku službu. Pravilnom primjenom propisa uz odgovarajuću razmjenu informacija, kako na međunarodnoj tako i na nacionalnoj razini, može se ipak dosta učiniti na zaštiti kulturnih dobara.
U svakom slučaju, izvoz ili privremeni izvoz kulturnih dobara, ne može se odobriti bez odobrenja Ministarstva kulture (export licence) koja se, mora zajedno s robom, podnesti carinarnici uz izvoznu deklaraciju (JCD ili ATA karnet). Otkrivanje nezakonitih pokušaja iznošenja takovih dobara, ne zavisi samo od mjera carinskih nadzora pri izvozu robe i poznavanja normative, već i sposobnosti prepoznavanja zaštićenih kategorija predmeta, čemu je bio posvećen središnji dio savjetovanja. Pri tome je bitna suradnja s područnim odjelima Uprave za zaštitu kulturne baštine, koji na poziv carine trebaju pružiti stručnu pomoć u konkretnim slučajevima.
Tijekom cijelog savjetovanja naglašavala se potreba administrativne suradnje između carine, kulture i policije, bez koje nije moguća učinkovita zaštita kulturnih dobara i otkrivanje ilegalnog izvoza.
Stoga će se ažurirati UPUTA Carinske uprave donesena 2000. godine, podacima kontakt osoba navedenih tijela, kako bi mogli izravno i brzo surađivati na ovom području, te međusobno koristiti baze podataka.
Također, treba informirati strane putnike o formalnostima za iznošenje kulturnih dobara koje nisu pod zaštitom, kako bi se izbjegli nesporazumi na graničnim prijelazima, posebice u zračnom prometu.


Pisane vijesti