Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda

Slika /slike/Slike za objave za web/Ostale informacije.jpg

U Službenom listu Europske unije objavljena je Obavijest o datumu stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i Novog Zelanda s početkom primjene od 1.svibnja 2024.godine.

U Službenom listu serije L  2024/1062 od 9.4.2024 godine objavljena je Obavijest o datumu stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Novog Zelanda
Početak primjene Sporazuma je 1.5.2024. godine.

Kako bi ostvarila preferencijalnu stopu carine temeljem članka 3.16, pri uvozu u Uniju ili Novi Zeland roba mora steći podrijetlo, treba ju pratiti propisana tvrdnja o podrijetlu te deklarant mora zahtijevati primjenu preferencijalne stope.

Umjesto prilaganja tvrdnje o podrijetlu (Prilog 3.-C - tekst tvrdnje o podrijetlu) za jednu ili više pošiljaka istovjetne robe koju sastavlja izvoznik na računu ili drugoj ispravi na kojoj je proizvod opisan dovoljno detaljno da ga se može identificirati, deklarant može deklarirati i tzv. „znanje uvoznika“ te dokumentacijom dobivenom od izvoznika/proizvođača dokazivati da je roba zadovoljila odredbe stjecanja i stekla podrijetlo zemlje izvoznice.  

U tvrdnju o podrijetlu koju je sastavio izvoznik s Novog Zelanda u polje 2 za pošiljke vrijednosti od 1 000 i više NZ$ mora biti upisana Customs Client Code (carinska šifra klijenta).

Prilikom izvoza robe na Novi Zeland za robu koja je stekla EU podrijetlo kako je propisano Sporazumom o slobodnoj trgovini istu treba pratiti tvrdnja o podrijetlu za jednu ili višestruke pošiljke s napomenom da tvrdnju o podrijetlu može izdati registrirani izvoznik i u tvrdnji treba navesti REX broj.

Detaljnije o registriranim izvoznicima možete saznati na stranicama Carinske uprave.
 
Zahtjev za primjenu preferencijalne stope carine može se podnijeti kod puštanja robe u slobodan promet ili naknadno uz prilaganje valjanog dokaza ili deklariranje znanja uvoznika. Rok valjanosti tvrdnje o podrijetlu je 12 mjeseci, tj. u tom roku od sastavljanja mora biti podnesen carini zemlje uvoznice.
 
U tvrdnju o podrijetlu navodi se podrijetlo proizvoda: Novi Zeland ili Europska unija.
 
Prilikom deklariranja dokaza o podrijetlu u uvoznoj carinskoj deklaracije koriste se sljedeće šifre:
 
  • U120 - tvrdnja o podrijetlu;
  • U121 - tvrdnja o podrijetlu za višestruke pošiljke;
  • U122 - znanje uvoznika.
 
Predmetnim Sporazumom propisane su i prijelazne odredbe i za robu koja se na dan početka primjene sporazuma nalazi u skladištima ili u provozu iz zemlje izvoza u zemlju uvoza ili pod carinskom kontrolom u zemlji uvoza bez plaćanja carinska davanja, pod uvjetom da se carinskom tijelu stranke uvoznice u roku od 12 mjeseci od datuma stupanja snagu ovog Sporazuma podnese zahtjev za povlašteno tarifno postupanje.
 
Napominjemo, kako se carine na proizvode ukidaju u etapama kako je navedeno u PRILOGU 2.-A - Raspored ukidanja carina.
 

Stranica