Sastanak Radnog tijela SECI Centra za sigurnost kontejnera.

         Dana 29. i 30. lipnja 2006. godine u Ateni, Grčka, održan je sastanak nedavno uspostavljenog novog Radnog tijela SECI Centra za sigurnost kontejnera. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih zemalja članica SECI-a, predstavnici zemalja i organizacija sa statusom promatrača i službenici SECI Centra.

         Na sastanku su kao predstavnici Carinske uprave Republike Hrvatske sudjelovali carinski službenici Službe za nadzor Središnjeg ureda gđa. Ivana Javor, načelnica Odjela za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca i gosp. Darko Kihalić, načelnik Odjela za izvješćivanje i operativnu tehniku.

        Kod toga valja istaknuti da je Carinska uprava Republike Hrvatske prezentirala postojeće stanje glede kontejnerskog prometa u Republici Hrvatskoj, posebice usporedni prikaz dviju najvećih luka za kontejnerski promet, luke Rijeka i luke Ploče, glede ukupnog kontejnerskog prometa po tonaži i broju kontejnera, kao i sredstva i tehnologiju kojima se carinska služba služi u svakodnevnom radu u svrhu otkrivanja nedopuštenih aktivnosti.

Dio sastanka koji se odnosio na buduće regionalne operativne aktivnosti odvijao se kroz tri radne skupine, čiji su koordinatori bili:

  • gospodin Jozefa Hupperetz, Europska komisija/TAXUD;
  • gospođa Ivana Javor, Carinska uprava Republike Hrvatske;
  • gospođa Aggeliki Matsouka, Carinska uprava Helenske Republike.

Slijedom toga, doneseni su slijedeći zaključci:

 • Sa svrhom suzbijanja svjetskog terorizma, a čiji se učinak odražava i na carinske službe uspostavljeno je novo Radno tijelo SECI Centra koje ima za cilj doprinijeti sigurnosti kontejnerskog prometa upravo u nadležnosti carinskih službi;
 • Strateški cilj ovog Radnog tijela je zaštita kontejnerskih pošiljaka odnosno borba protiv krijumčarenja oružja za masovno uništenje, lakog i malokalibarskog naoružanja, kemijskog, bakteriološko i nuklearnog oružja te ostalih materijala povezanih s terorizmom;
 • Operativni ciljevi su:
  • otkrivanje i zadržavanje nezakonitih kontejnerskih pošiljaka;
  • jačanje postojeće suradnje između carinskih i svih drugih službi nadležnih za nadzor i kontrolu pomorskih i kopnenih pošiljaka, pod okriljem SECI Centra;
  • prikupljanje, analiza i razmjena informacija;
  • pojačavanje pozornosti i učinkovitosti u morskim lukama, slobodnim zonama i graničnim prijelazima zemalja članica;
  • testiranje postojećih sredstva za otkrivanje nedozvoljene robe i novih tehnologija;

         Istovremeno, valja istaknuti da je na sastanku posebice bila naglašena potreba edukacije carinskih službenika kako bi se što efikasnije suzbijalo krijumčarenje navedenog oružja i materijala, kao i potreba nabave što modernijih sredstava za detekciju.

 

 Pisane vijesti