Regionalna konferencija o harmonizaciji podataka vezanih uz trgovinsku razmjenu u jugoistočnoj Europi i mogućnostima elektronske razmjene dokumenata Ohrid, 6.-7. prosinca 2006.

  

        U organizaciji UNECE (UN Economic Commission for Europe), USAID-a (Macedonian Business Enabling Environment Activity) i carinske administracije bivše jugoslavense republike Makedonije, 6. i 7. prosinca 2006. godine, u Ohridu je održana Regionalna konferencija o harmonizaciji podataka vezanih uz trgovinsku razmjenu u jugoistočnoj Europi i mogućnostima elektronske razmjene dokumenata.

        Tema konferencije izabrana je u duhu Deklaracije direktora carinskih administracija zemalja članica Pakta o stabilnosti SEE, usvojene 14. travnja 2005. godine, a nastavno na zaključke sastanka Regionalnog upravljačkog odbora za provedbu Projekta olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi (TTFSE) održanog u Cavtatu od 5.-7. srpnja 2006. godine., koji kaže da se suradnja na nivou direktora Carinskih uprava treba održavati i ubuduće, ali će se ujedno prema potrebi rješavanja određenih pitanja organizirati i sastanci stručnjaka za određena područja.

        Tijek konferencije sastojao se od dva dijela:

 • U prvom dijelu su od strane predstavnika carinske administracije SAD-a, UN/CEFACT-a, UNECE-a, WCO-a, EC-a and TTFSE-a iznesena iskustva i preporuke u usvajanju međunarodnih standarda i razvoja „Single Window“ principa poslovanja.
 • U drugom dijelu su predstavljena iskustva sudionika konferencije u harmonizaciji podataka i elektronskoj razmjeni dokumenata

        Istaknuto je da pojam „Single Window“ predstavlja pogodnost koja omogućava sudionicima u trgovinskim i transportnim postupcima da standardizirane informacije i dokumente koriste putem jedinstvenog mjesta ulaza, kako bi zadovoljili uvoznu, izvoznu i tranzitnu regulativu. Na taj način izbjegavaju se nepotrebne procedure, smanjuje se količina papirnatih dokumenata, te nepotrebni troškovi poslovanja i povećava protok informacija koje prate komercijalne pošiljke. Jednom riječju ostvaruje se bolja interoperabilnost.

        Preporučeni su osnovni koraci ka postizanju ovoga cilja:

 • Opisivanje procesa poslovanja
 • Identifikacija informacija i dokumenata
 • Prepoznavanje usluga učesnika u procesima
 • Standardizacija podataka i dokumenata
 • Segmentacija i objedinjavanje
 • Dostupnost i komunikacija
 • Upravljanje rizikom.

        Posebno je naglašena je nužnost usvajanja jedinstvenog standarda, kako od strane državnih (nacionalnih) agencija tako i od strane privatnog sektora. Na taj je način tehnološki vrlo lako ostvariti komunikaciju i povezivost putem danas dostupnih tehnologija. U tom smislu preporučeni su neki od standarda modela podataka:

 • WCO Data Model
 • UNTDED (United Nations Trade Data Elements Directory);

        Implementaciju je preporučeno podijeliti u nekoliko faza:

 • Objedinjavanje procedura i komunikacije državnih agencija na nacionalnom nivou
 • Ostvarenje partnerskog odnosa i jedinstvene komunikacije državnog i privatnog sektora
 • Regionalna interoperabilnost
 • Internacionalna interoperabilnost.

        Istaknut je značaj regionalnog povezivanja i interoperabilnosti, s obzirom na težnju svih sudionika za pristupanjem u članstvo u EU.

        Kao zaključak istaknuta je preporuka sudionicima da nastave graditi političku podršku standardizaciji podataka, u smislu stvaranja okoline za Single Windows i elektronsku razmjenu dokumenata. Međunarodne organizacije i regionalne inicijative (UNECE, WCO, Pakt o stabilnosti SEE, Svjetska banka, SEETO) nastaviti će podržavati taj proces.

 
 
 
 

 Pisane vijesti