Puna kumulacija i duty drawback između CEFTA stranaka

Slika /6756/Slika - ostale informacije.jpg

U trgovini između CEFTA stranaka i EU, Regionalna Konvencija o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima podrijetla predstavlja osnovu za primjenu preferencijalnog podrijetla.

U trgovini između CEFTA stranaka (zemlje učesnice u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji i Republika Moldavija) i EU, Regionalna Konvencija o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima podrijetla (PEM Konvencija – SL L 54, 26.02.2013.) predstavlja osnovu za primjenu preferencijalnog podrijetla. PEM Konvencija koja se danas primjenjuje predviđa bilateralnu i dijagonalnu kumulaciju, dok je primjena pune kumulacije moguća između određenih ugovornih strana u vidu odstupanja od općih pravila kumulacije (derogacije). Revidirana PEM konvencija (kao cilj tekućeg procesa revizije koji još nije završen), predviđat će i mogućnost korištenja pune bilateralne i pune dijagonalne kumulacije s određenim izuzecima i mogućnostima.
 
S ciljem početka primjene pune kumulacije i duty drawbacka (zbog dugog procesa revizije) Zajednički odbor CEFTA-e donio je 26. studenoga 2015. Odluku 3/2015 o izmjenama i dopunama Protokola o porijeklu Sporazuma CEFTA, kojom je uveo mogućnost duty drawbacka i primjene pune kumulacije u trgovini između zemalja članica CEFTA-e.  Ujedno u SL L 149/2019 objavljena je i Odluka br. 2/2017 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla od 16. svibnja 2017. kojom se objavljuje početak primjene iste s 1. srpnja 2019. godine.
 
Predmetna Odluka isključuje mogućnost da se proizvodi koji su dobili status podrijetla u jednoj stranki CEFTA-e primjenom pune kumulacije i/ili duty drawbacka kao takvi smatraju proizvodima s podrijetlom u drugim ugovornim strankama PEM Konvencije.
 
Isto znači da se predmetne derogacije odnose samo na preferencijalnu trgovinu između članica CEFTA-e i da nemaju utjecaj na trgovinu sa drugim Ugovornim stranama PEM Konvencije, tj. roba koja je stekla podrijetlo uz primjenu pune kumulacije i/ili duty drawbacka u CEFTA stranci predstavlja robu s podrijetlom isključivo za izvoz u drugu CEFTA stranku, a nikako u ostale ugovorne stranke PEM Konvencije. Također, takvu robu ne može se koristiti kao materijale s podrijetlom u proizvodnji proizvoda za izvoz u druge zemlje koje nisu članice CEFTA-e. Treba napomenuti da se mogućnost duty drawback-a između CEFTA stranaka može koristiti ne samo kod primjene pune kumulacije već općenito ukoliko se radi o proizvodnji robe u jednoj od stranaka CEFTA i koristi se sustav unutarnje proizvodnje te se roba izvozi u drugu stranku CEFTA-e.
 
Međutim, ako se takav proizvod izvozi u druge ugovorne strane PEM Konvencije (npr. EU), bez obzira na činjenicu da članica CEFTA-e imaju zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini s tom ugovornom stranom, taj se proizvod ne može izvesti s dokazom o podrijetlu, a druga ugovorna strana smatra te proizvode proizvodima bez podrijetla. Ukoliko je finalni proizvod stekao podrijetlo korištenjem pune kumulacije i/ili duty drawbacka tada je izvoznik u CEFTA stranki u obvezi u polju 7 napomene u EUR.1 potvrdi o prometu robe ili u izjavi o podrijetlu navesti:
“…preferencijalno porijeklo u skladu sa Odlukom CEFTA-e 3/2015”.
 
Na taj način kupac robe u CEFTA stranki zna da isto predstavlja robu s podrijetlom samo u CEFTA strankama i da ta roba nije roba s podrijetlom kod uvoza u druge ugovorne stranke niti se smije koristiti kao materijal s podrijetlom za izvoz u druge ugovorne stranke.
 

Pisane vijesti