Promjena telefonskih brojeva na pojedinim lokacijama Carinske uprave

Iz razloga uvođenja IP telefonije i konsolidacije mreže bilo je potrebno promijeniti numeracije i brojeve telefona na pojedinim lokacijama. Iz toga razloga Vas izvješćujemo da je došlo do promjene numeracije i brojeva na lokacijama u Carinarnici Vukovar. Novi brojevi su dostupni za preuzimanje u prilogu.Pisane vijesti

Dokumenti