Promjena duljine vremenskog brojača (timer) za automatsko završavanje deklaracija u sustavu HRAIS

25. srpnja 2019. godine u 7:30 isporučena je u produkciju nova verzija aplikacije HRAIS (verzija 1.3.318) kojom je duljina vremenskog brojača (timera) za automatsko završavanje deklaracija produljena s 15 minuta na 30 minuta od trenutka prihvata deklaracije.

Pisane vijesti