Produkcija nove verzije HRAIS Nacionalnih pravila v 3.3

Ujedinjena Kraljevina je napustila Europsku uniju 1. veljače 2020. godine, s prijelaznim razdobljem do 31. prosinca 2020. u kojem se i dalje primjenjuje zakonodavstvo EU, uključujući i carinske propise EU.

Međutim, od 1.1.2021. Ujedinjena Kraljevina postaje treća zemlja u carinskom smislu i primjenjuju se sva pravila koja su važeća pri uvozu i puštanju robe u slobodni promet.

Pri tome, Europska komisija je uvela dvije nove sljedeće šifre:
XU – Ujedinjena Kraljevina bez Sjeverne Irske
XI – Sjeverna Irska.
 
Zbog toga potrebno je odgovarajuće prilagoditi i način popunjavanja UCD, te izmijeniti NP.
NP verzija 3.3 biti će implementirana od 1.1.2021., s napomenom da se šifra XU neće koristiti u UCD, već oznaka GB kao i do sada, ali ne kao članica EU već kao treća zemlja.Pisane vijesti