Priopćenje – povodom medijski prenesenih objava Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske

Slika /9835/Slika informacije (2).jpg

Carinska uprava sve navode Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske odbacuje kao činjenično i pravno potpuno bespredmetne i klevetnički motivirane, pri čemu ističemo sljedeće:

  • potpuno je netočno da program rotacije carinskih službenika obuhvaća uglavnom službenike na najnižoj razini, a ne rukovodeće službenike. Upravo suprotno tvrdnjama sindikata, ovim rotacijama su primarno obuhvaćeni rukovoditelji. Naime, u rotacije je uključeno 30% službenika od ukupnog broja svih službenika (uključivo operativne i rukovodeće službenike) na graničnim carinskim uredima, pri čemu je od ukupnog broja rukovoditelja u rotacije uključeno njih 72%.
 
  • iz komentara navedenog sindikata je razvidno potpuno nerazumijevanje smisla i sadržaja sustava rotacija carinskih službenika. Naime, prema članku 78. Zakona o carinskoj službi, carinski službenici podliježu periodičnoj promjeni mjesta rada, na istovrsno radno mjesto, odnosno na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i radnog iskustva. Dakle, radi se o zakonskom institutu čija je temeljna svrha sadržana u poticanju mobilnosti carinskih službenika istog službeničkog statusa, kao jednom od elemenata prevencije koruptivnog postupanja. Rotacije su, dakle, sasvim uobičajen institut u svim carinskim službama te se u pretežitom dijelu i uobičajeno odnose na službenike na graničnim prijelazima.
 
  • očito je lažna tvrdnja sindikata da bi, kako se to navodi, pojedinci koji pripadaju samom vrhu Carinske uprave bili nositelji najvećih oblika korupcije.
 
Radi se o uobičajenom klevetničkom narativu predsjednika Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske koji okuplja neznatan broj carinskih službenika i koji iza krinke sindikalnog organiziranja posreduje isključivo svoje osobne interese.

Predsjednik ovoga, u svakom pogledu marginalnog sindikata, sustavno već dugi niz godina podnosi predstavke različitim institucijama lažno insinuirajući postojanje navodne korupcije na svim razinama, pri tome izvodeći dalekosežne i konfabulatorne zaključke iz prepričavanja medijskih natpisa.

U tim se predstavkama komentira i ocjenjuje rad pravosudnih tijela, iznose najrazličitiji oblici teorija zavjere, demagoškim floskulama imputira postojanje korupcije bez bilo kakve suvisle ili vjerodostojne argumentacije ili konkretizacije takvih tvrdnji i slično.

Treba posebno istaknuti nespornu činjenicu da su doslovno sve takve predstavke od nadležnih institucija odbačene kao potpuno bespredmetne i lažne, što jasno indicira razinu vjerodostojnosti i ozbiljnosti podnositelja tih predstavki.

U bitnome se, dakle, radi o samopromociji predsjednika sindikata koji uporno pokušava stvoriti javni dojam „borca protiv korupcije“, iako se radi o državnom službeniku koji radi na poslovima niže složenosti i koji po naravi svoga radnog mjesta nema, niti može imati spoznaje o  složenijim oblicima poslovnih procesa iz portfelja carinske službe.

O klevetničkoj naravi i razini diskursa predsjednika ovoga sindikata dovoljno govori činjenica i da se isti morao u kaznenom postupku pokrenutom temeljem privatne tužbe rukovoditelja Carinskog ureda Pula decidirano ispričati za iznesene klevete, kao i da je isti slao podneske s toliko očito lažnim i bizarnim tvrdnjama na visoke državne adrese koje je potom sam povukao nakon upozorenja o utuživosti takvog postupanja.   

U odnosu na bivšeg ravnatelja Carinske uprave ističemo da je isti nakon isteka mandata raspoređen na službeničko radno mjesto jednoga od četiri pomoćnika pročelnika Područnog carinskog ureda Osijek, a ne kako se to netočno navodi zamjenika pročelnika, a sve sukladno svojoj stručnoj spremi i radnom iskustvu, kao i okolnosti da je prije dužnosničkog mandata obavljao upravo navedene poslove.

Kao i ostali državni službenici iz drugih ministarstava obuhvaćeni istragom u okviru kaznenog postupanja u slučaju J. Rimac, isti nije suspendiran, niti je mogao, sukladno zakonu, biti suspendiran jer mu se ne stavlja na teret da je počinio povredu na radnom mjestu na kojem je bio zaposlen, s obzirom da poslovi u vezi s državnim stručnim ispitom nisu u opisu poslova carinske službe, odnosno ne ulaze u djelokrug poslova Carinske uprave.

 
                                         Ministarstvo financija, Carinska uprava  
 

 

Pisane vijesti