Primjena Carinskog zakonika Unije u NCTS-u

Slika /slike/Vijesti/2016/4030/otvoreni podaci.jpg

Primjenom Carinskog zakonika Unije od 1. svibnja 2016. ukida se u NCTS-u grupa podataka osjetljiva roba „SGI CODES“ u svim elektroničkim porukama (IE015, IE013).

Carinski zakonik Unije (Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije donesena 9. listopada 2013.) počinje se primjenjivati od 1. svibnja 2016. Zakonskim izmjenama definiranim u Carinskom zakoniku Unije nastale su izmjene koje imaju utjecaj na NCTS aplikaciju.

Izmjene se odnose na grupu podataka o osjetljivoj robi. Carinskim zakonikom Unije ukida se „osjetljiva roba“ u NCTS-u, odnosno grupa podataka „SGI CODES“ u svim elektroničkim porukama (IE015, IE013). Sukladno izmjenama, od 1. svibnja 2016. poruke više ne smiju sadržavati blok podataka 'SgiCodes'. 'CommodityCode' koji je bio definiran za osjetljivu robu. To znači da kako više neće biti bloka podataka 'SgiCodes' neće se upisivati niti količina osjetljive robe (Message.Header.SgiCodes.SensitiveQuantity) za taj 'CommodityCode'. U DDNTA za NCTS P4, Appendix C: Codelists ukida se šifrarnik: 62. Sensitive Goods Commodity Code. Navedene izmjene će biti podržane kroz izmjene CS/RD. S istim datumom ukidaju se i NP17 i NP 33.
 
Navedene izmjene bit će provedene kroz NCTS tehničku i funkcionalnu dokumentaciju naknadno. Nova verzija NCTS aplikacije s implementiranim promjenama bit će isporučena u pred produkcijsku okolinu 19. travnja 2016. godine te će gospodarstvenici moći od tada testirati promjene vanjske domene.

Pisane vijesti