Prijedlog zakona o carinskoj službi - reforma carinske službe

Slika /arhiva/Slike/Novosti/CarinaNovosti_1439_201304240943171417.jpg

U okviru priprema carinske službe za funkcioniranje na jedinstvenom carinskom području Carinske unije kao i primjenu izravno obvezujućih carinskih propisa Europske unije (EU) od dana pristupanja, uz istovremeni prestanak važenja i primjene hrvatskih carinskih propisa, neophodno je omogućiti zakonodavne pretpostavke kako bi carinska služba bila u mogućnosti djelotvorno i u potpunosti provoditi propise carinskog, trošarinskog i poreznog sustava EU i Republike Hrvatske te osigurati njihovu učinkovitu primjenu i provedbu razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica EU kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava.
Kako važeći Zakon o carinskoj službi ne propisuje na zadovoljavajući način sve segmente rada i djelovanja carinske službe u uvjetima članstva RH u EU, neophodno je stvoriti pretpostavke za daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog sustava i položaja carinske službe s carinskim sustavom EU. Donošenjem novog Zakona o carinskoj službi stvorile bi se zakonske pretpostavke za kvalitetnije ostvarivanje fiskalne uloge carinske službe, kao i uspostave sigurnosnih elemenata te efikasnijeg suzbijanja „sive ekonomije“, svih oblika krijumčarenja, pranja novca i ostalih oblika kažnjivih ponašanja, a koje su nužne obzirom na promjene u carinskoj službi koje će uslijediti pristupanjem u EU.
Novim Zakonom učinkovitije će se urediti nadležnost, ustroj i upravljanje carinskom službom, odgovornosti carinskih službenika te posebnosti u radno-pravnom položaju i materijalnim pravima carinskih službenika.

Prezentaciju „Prijedlog Zakona o carinskoj službi – reforma carinske službe“ možete pogledati ovdje.Pisane vijesti