Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /9898/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  Pogon Kooltura d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta Mark Adams No. 1- Original Red, Mark Adams No. 1- Original Gold i  Mark Adams No. 1 – Hybrid,  s datumom važenja od 04. studenog 2021. godine.
 

Marke cigareta za koje su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 04.11.2021., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.
 

Pisane vijesti