Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /9315/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  JT International Zagreb d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta WINSTON COMPACT i  WINSTON COMPACT SILVER s datumom važenja od 5. ožujka 2021. godine.

Marke cigareta za koje su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 5.3.2021., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Pisane vijesti