Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /8950/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  TDR d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta PALL MALL S-LINE FLOW BLUE i PALL MALL S-LINE FLOW VIOLET s datumom važenja od 11. studenog 2020. godine.
 

Marke cigareta za koje su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 11.11.2020., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Pisane vijesti