Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /8153/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  Veletabak d.o.o.prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta Davidoff Reach Blue i Davidoff Reach Silver s datumom važenja od 23. studenoga 2019. godine.

Marke cigareta za koju su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 23.11.2019., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Pisane vijesti