Prijavljene maloprodajne cijene za nove marke cigareta

Slika /6698/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  TDR d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajne cijene za nove marke cigareta  LUCKY STRIKE FLOW FILTER UPSIZED i  LUCKY STRIKE FLOW FILTER UPSIZED AQUA s datumom važenja od 12. lipnja 2019. godine.

Marke cigareta za koje su izvršene prijave maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 12.06.2019., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Stranica