Prijavljena maloprodajna cijena za novu marku cigareta

Tvrtka  POGON KOOLTURA D.O.O. prijavila je sukladno čl. 77. st. 1. i 4. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za marku cigareta BLACK DEVIL BLACK s datumom važenja od 8. siječnja 2017. godine.

Marka cigarete za koju je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 8.1.2017., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Za predmetnu marku cigareta za koju je prijavljena maloprodajna cijena s datumom važenja 8.1.2017. godine ne treba izvršiti popis zaliha te obračunati i platiti razliku trošarine, obzirom da se radi o marki cigareta koja se prvi put stavlja u promet na teritoriju Republike Hrvatske.
 

Pisane vijesti