Prijavljena maloprodajna cijena za novu marku cigareta

Slika /6782/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtka  JT International Zagreb d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za novu marku cigareta Sobranie Cocktail s datumom važenja od 10. srpnja 2019. godine.

Marka cigarete za koju je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 10.07.2019., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.

Stranica