Prijavljena maloprodajna cijena za novu marku cigareta

Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_132509039_cr.jpg

Tvrtka JT INTERNATIONAL ZAGREB d.o.o. prijavila je sukladno članku 89. stavcima 1. i 5. Zakona o trošarinama maloprodajnu cijenu za novu marku cigareta Winston Deep Blue s datumom važenja od 23. ožujka 2023. godine.
 

Marka cigareta za koje je izvršena prijava maloprodajne cijene iskazana je i označena žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 23.03.2023., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete i to na slijedećem linku.
 

Pisane vijesti