Povećanje maloprodajnih cijena cigareta s datumom važenja od 6. prosinca 2018. godine

Slika /6253/Slika za duhanske proizvode.jpg

Tvrtke  TDR d.o.o., PHILIP MORRIS ZAGREB d.o.o., POGON KOOLTURA d.o.o., LEGENDA PROMET d.o.o., JT INTERNATIONAL ZAGREB d.o.o.,  i VELETABAK d.o.o., prijavile su sukladno čl. 77. st. 1. i 4. Zakona o trošarinama povećanje maloprodajnih cijena za određene marke cigareta, s datumom važenja od 6. prosinca 2018. godine.

Cigarete za koje su izvršene prijave povećanja maloprodajnih cijena iskazane su i označene žutom bojom u tabelarnom prikazu Podaci o prijavljenim maloprodajnim cijenama cigareta važećim na dan 6.12.2018., koji je objavljen na internetskim stranicama Carinske uprave, grupa Trošarinsko postupanje – Maloprodajne cijene cigareta-Tabelarni prikaz trošarine na cigarete. (link)
Na pojedine marke cigareta za koje su prijavljena povećanja maloprodajnih cijena s datumom važenja 6.12.2018. godine (u tabelarnom prikazu s maloprodajnim cijenama, u stupcu Obračun razlike trošarine, marke cigareta označene s „DA“), potrebno je  izvršiti popis zaliha  na  kraju dana koji prethodi danu početka važenja maloprodajne cijene cigareta (5.12.2018.), kao i  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine na dan 5.12.2018. (obrazac Z-ORT-MPC)  putem aplikacije e-Trošarine.
 
Ako je iznos obračunate razlike trošarine na utvrđene zalihe cigareta manji od 75,00 kuna, zapisnik o obavljenom popisu zaliha cigareta (Z-ORT i Z-ORT-MPC) se ne dostavlja nadležnom carinskom uredu i razlika trošarine se ne plaća.
 
 
 

Pisane vijesti