Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Carinskoj upravi

Slika /6567/Slika - ostale informacije.jpg

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 18. travnja 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 70.638.000,00 kuna Ministarstvu financija, Carinskoj upravi za financiranje tri projekta.

Riječ je o operacijama „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti pri uvozu robe“, „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II“ i „Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj 2.0“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su pomoćnik ministra financija i ravnatelj Carinske uprave mr. sc. Hrvoje Čović, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te ministar rada i mirovinskoga sustava mr. sc. Marko Pavić.
 
U okviru operacije „Razvoj i nadogradnja carinskih elektroničkih sustava za provedbu carinskih formalnosti“ za koju su dodijeljena bespovratna sredstva ukupne vrijednosti 29.625.000,00 HRK, financirat će se aktivnosti čiji su ciljevi modernizacija poslovanja Carinske uprave, poboljšanje povezanosti i suradnje s carinskim upravama država članica EU i jačanje kapaciteta Carinske uprave razvojem i nadogradnjom elektroničkih sustava pri uvozu i nakon unošenja u carinsko područje EU. Trajanje provedbe operacije je 84 mjeseca.
 
U okviru operacije „Unaprjeđenje Sustava za upravljanje rizicima – faza II.“ za koju su dodijeljena bespovratna sredstva ukupne vrijednosti 14.880.000,00 HRK, financirat će se aktivnosti čiji su ciljevi unaprjeđenje nadzornih aktivnosti i jačanje uloge Carinske uprave RH u zaštiti financijskih i sigurnosnih interesa RH i EU i daljnje unaprjeđenje sustava za upravljanje rizicima te edukacija službenika Carinske uprave Republike Hrvatske za rad u području sustava carinskih kontrola. Trajanje provedbe operacije je 45 mjeseci.
 
U okviru operacije „Modernizacija poslovanja Carinske uprave u Republici Hrvatskoj 2.0“ za koju su dodijeljena bespovratna sredstva ukupne vrijednosti 26.133.000,00 HRK, financirat će se aktivnosti čiji su ciljevi unaprjeđenje postojećih i razvoj novih elektroničkih sustava za carinsko poslovanje te jačanje kapaciteta službenika Carinske uprave za rad u novim poslovnim sustavima i stručnom engleskom jeziku. Trajanje provedbe operacije je 42 mjeseca.
 
Projekti su planirani u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.1. za aktivnosti unaprjeđenja i modernizacije sustava javne uprave osigurano gotovo 670 milijuna kuna.

Pisane vijesti