Potpisan memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka između Carinske uprave i carinskih tijela Bosne i Hercegovine i Crne Gore

  • Slika /11772/1 GLAVNA.jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U okviru konferencije „CEFTA WEEK 2022“ koja se održava u Briselu, potpisan je memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka carinskih službi Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Danas su, u okviru konferencije „CEFTA WEEK 2022“ koja se održava u Briselu, ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović i predstavnica Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zagorka Gojković, potpisali Memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka između carinskih tijela dviju država. Također, na istom događanju, ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović i direktor Uprave prihoda i carina Crne Gore Vladimir Bulajić, potpisali su Memorandum o suglasnosti o razmjeni podataka između carinskih tijela Republike Hrvatske i Crne Gore.
 
Potpisivanje ovih Memoranduma dio je inicijative povezivanja Zelenih koridora uspostavljenih na području EU i onih na području stranaka CEFTA-e, čija je svrha šira trgovinska i prometna integracija stranaka CEFTA-e sa susjednim država EU, te ujedno i prilika za jačanje carinske suradnje općenito. Slične Memorandume, u okviru inicijative, već su potpisala i druga carinska tijela država članica EU s carinskim tijelima stranaka CEFTA-e.
 
„Pokazalo se da Zeleni koridori, kao važan instrument kojim se podupire neometana i učinkovita trgovinska i prometna integracija stranaka CEFTA-e sa susjednim zemljama EU-a, imaju znatan potencijal za suradnju među carinskim tijelima. S tim u vezi, ovi Memorandumi će nam omogućiti potreban instrumentarij za daljnje olakšavanje i osiguravanje sigurnosti i zaštite zakonite trgovine te otkrivanje i suzbijanje nezakonitih prekograničnih aktivnosti. Istovremeno, dodatno će produbiti našu carinsku suradnju s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, u potpunosti u skladu s carinskim zakonodavstvom EU“, izjavio je ravnatelj Carinske uprave ovom prigodom.
 
Sklapanjem Memoranduma stvaraju se uvjeti za uspostavu sustava elektroničke razmjene carinskih podataka o prekograničnom komercijalnom prometu roba koji se odvija na zajedničkim graničnim prijelazima između carinskih tijela potpisnica. Pri tome, elektroničku platformu za razmjenu podataka osigurat će Tajništvo CEFTA-e u obliku Sustava za sustavnu elektroničku razmjene podataka (SEED - engl. „Systematic Electronic Exchange of Data"), uključujući njegovu početnu instalaciju i konfiguraciju, te obuku i savjetodavnu podršku.
 
Uz podršku koju pruža tajništvo CEFTA-e također je potrebno istaknuti i veliki doprinos uspostavi suradnje i sklapanju memoranduma koji je pružilo Stalno tajništvo Prometne zajednice.
 
U sklopu današnjeg događanja ravnatelj Carinske uprave se također obratio sudionicima CEFTA 2022 konferencije u sklopu panela „Olakšavanje trgovine robom i uslugama po modelu EU-a – Oblikovanje EU budućnosti stranaka CEFTA-e“.
 
 

Stranica