Održan bilateralni screening za poglavlje 29 Carinska unija

Povodom uspješno završenog bilateralnog screeninga za poglavlje 29 Carinska unija, ministar financija, gosp. Ivan Šuker, u pratnji državnog tajnika, mr.sc. Ante Žigmana i tajnika Ministarstva financija gosp. Zvonka Šakića, posjetio je 23. ožujka 2006. godine Carinsku upravu i održao sastanak sa članovima radne skupine iz Carinske uprave.

Na sastanku je ministar čestitao svim članovima radne skupine na uspješno odrađenom screeningu i predstavljanju hrvatskog carinskog zakonodavstva i administrativnih sposobnosti za provedbu istog te naglasio kako nam sada predstoji faza provedbe i daljnjeg razvoja.

 

Bilateralni screening za poglavlje 29. Carinska Unija održan je 15. i 16. ožujka 2006. godine u Bruxellesu, tijekom kojeg su hrvatski predstavnici detaljno upoznali Europsku komisiju sa stanjem hrvatskog zakonodavstva i do sada ostvarenom razinom usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije u ovom poglavlju, kao i sa stanjem pratećih administrativnih kapaciteta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici hrvatskog izaslanstva i predstavnici Europske komisije (EK).

 

Radnu skupinu za poglavlje Carinska unija čine predstavnici Ministarstva financija-Carinske uprave, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva kulture, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Međunarodne udruge otpremnika i Hrvatske udruge poslodavaca. Radna je skupina izradila niz pisanih materijala dostavljenih Europskoj komisiji, a ujedno i osamnaest power point prezentacija, kojima je tijekom screeninga dan pregled trenutnog stanja hrvatskog carinskog zakonodavstva i pratećih administrativnih kapaciteta, kao i pregled svih aktivnosti koje se predviđaju u narednom razdoblju.

Tijekom prvog dana bilateralnog screeninga, 15. ožujka, prema utvrđenom rasporedu, uslijedilo je izlaganje hrvatskih stručnjaka o stanju i razini usklađenosti na područjima carinskih propisa i postupaka, izvoza kulturnih dobara, nadzora gotovinskih sredstava na granici, carinskog statusa robe i provoznog postupka, postupaka s gospodarskim učinkom i sigurnosnog aspekta Carinskog kodeksa. Također, predstavljena je organizacijska struktura i administrativna sposobnost Carinske uprave. Drugog dana screeninga, 16. ožujka, uslijedio je nastavak izlaganja na područjima povrede prava intelektualnog vlasništva, prekursora, carinske vrijednosti, kompjutorizacije, klasifikacije i tarife, pravila podrijetla te uzajamne pomoći i međunarodne carinske suradnje.

 

Po završetku screeninga naglašeno je kako u ovom poglavlju postoji visok stupanj zakonodavne usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije, ali je isto tako pozitivno ocijenjeno, s obzirom da neke razlike i neusklađenosti još uvijek postoje, da je hrvatska strana svjesna postojanja navedenih razlika, kao i spremnost da se iste uklone u odgovarajućoj vremenskoj dinamici.

 Pisane vijesti