Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH na graničnom prijelazu Bajakovo

Slika /slike/Vijesti/carinski_grb_2020_siva.png
Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na graničnom prijelazu Bajakovo odnosi se na tri slobodna poslovna prostora na odnosnom graničnom prijelazu, oznaka 4, 5 i 6, a koji su namijenjeni za djelatnost pružanja usluga carinskog zastupanja. Carinska uprava provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda, a javni poziv za podnošenje ponuda za zakup objavit će se na mrežnim stranicama Carinske uprave i u „Narodnom novinama“.
 
https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Otpremnici//Odluka_zakup_pp_Bajakovo.pdf
 

Stranica

Dokumenti