Objavljen je novi Zakon o trošarinama – novosti u trošarinskom oporezivanju

Zakon o trošarinama objavljen je u ”Narodnim novinama”, br. 22/2013 od 22. veljače 2013. godine i stupa na snagu 2. ožujka 2013., osim članka 1. do 35., članka 41., članka 43. do 99., članka 101. do 114., te članka 117. i 118. koji stupaju na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Zakon o trošarinama uvodi mnoge značajne novine u odnosu na važeći Zakon o trošarinama (Narodne novine, br. 83/2009 i 111/2012).
Zakon o trošarinama, koji će djelomično stupiti na snagu već 2. ožujka 2013., a ostale odredbe na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju, ima za cilj preuzimanje svih instituta trošarinskih propisa Europske unije i potpuno usklađivanje s obveznim minimalnim visinama trošarine propisanim relevantnim EU direktivama.
Zakonom su propisane visine trošarine na alkohol i alkoholna pića (pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi i etilni alkohol) koje zadržavaju postojeću razinu.
U vezi s oporezivanjem duhanskih prerađevina - cigareta, tijekom pristupnih pregovora Republici Hrvatskoj je odobreno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalno propisane visine trošarine prema relevantnim EU direktivama, pri čemu će se usklađivanje s EU zahtjevima provesti u najmanje tri faze.
Zbog usklađivanja s obveznim minimalnim visinama trošarine propisanim EU direktivama u odnosu na oporezivanje energenata, doći će do povećanja visine trošarina i to na sljedeće energente:
• plinsko ulje za pogon (dizelska goriva) sa 2.354,00 kn/1000 litara na 2.450,50 kn/1000 litara (povećanje za 10 lipa po litri),
• kerozin za pogon sa 2.243,00 kn/1000 litara na 2.450,50 kn/1000 litara (povećanje za 21 lipu po litri).
Ostali energenti (olovni i bezolovni motorni benzini, plinsko ulje i kerozin za grijanje te teško loživo ulje) zadržavaju postojeću razinu trošarinskog oporezivanja.
Zakonom o trošarinama propisana je visina trošarine na prirodni plin, električnu energiju te kruta goriva koja je jednaka obveznim minimalnim visinama trošarine sukladno EU zahtjevima.
Predviđa se niz oslobođenja od oporezivanja trošarinom, kao npr.:
• uporaba prirodnog plina i električne energije u pojedinim industrijskim procesima (kemijska redukcija, elektrolitski, metalurgijski i mineraloški procesi, kogeneracijski procesi, općenito uporaba kao "sirovine"),
• korištenje prirodnog plina i električne energije u kućanstvima,
• korištenje prirodnog plina kao pogonsko gorivo,
• električna energija koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije i ako je proizvođač koristi za vlastite potrebe.
Zbog predviđenog oslobođenja na prirodni plin i električnu energiju koji se koristi u kućanstvima, njihovo trošarinsko oporezivanje neće imati utjecaja na sektor stanovništva.
Također, utjecaj na gospodarstvo biti će najmanji mogući jer se Zakonom o trošarinama uvode najniže obvezne visine trošarine prema EU zahtjevima, vrlo širok spektar oslobođenja te različite visine trošarine za poslovnu i neposlovnu uporabu prirodnog plina za grijanje i električne energije.
Radi olakšanja općih gospodarskih uvjeta poslovanja trošarinskih obveznika i općenito stvaranja jasnog i pravnog okvira trošarinskog postupanja, Zakonom o trošarinama se, također, propisuje:
• da proizvođači alkohola i alkoholnih pića mogu poslovati i izvan sustava odgode (proizvodnja izvan trošarinskih skladišta), što ne vrijedi za ostale proizvođače trošarinskih proizvoda,
• da je polaganje instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta obvezno samo za otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, ali ne, kao do sada, i za proizvodnju i skladištenje trošarinskih proizvoda u trošarinskom skladištu,
• nove i detaljnije odredbe o provedbi nadzora te prekršajne odredbe (stvaranje učinkovitog pravnog okvira za suzbijanje, sprječavanje i sankcioniranje nezakonitosti i porezne evazije),
• uvođenje sustava EMCS (engl. Excise Movement and Control System) za kontrolu kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine koja se odvijaju između RH i drugih država članica EU.Pisane vijesti