Objavljen je novi pravilnik o trošarinama – provedbeni propis za novi zakon o trošarinama

Pravilnik o trošarinama objavljen je u ”Narodnim novinama”, br. 64/2013 od 28. svibnja 2013. godine i stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, osim članaka 25., 26., 29., 30., članka 35. stavaka 1., 2. i 5., članka 36. do 46., članka 69. stavaka 4., 5. i 6. koji se na odgovarajući način primjenjuju na postupanje trošarinskih obveznika, nadležnog carinskog ureda, odnosno carinarnice te Središnjeg ureda u vezi s zahtjevom za preuzimanje duhanskih markica za označavanje duhanskih prerađevina i članaka 94., 95., 100., 101., 105. i 106. koji stupaju na snagu 29. svibnja 2013.


Pravilnik o trošarinama je propis kojim se uređuje postupanje u primjeni Zakona o trošarinama (Narodne novine, br. 22/2013 i 32/2013).Pisane vijesti

Dokumenti