Objava demantija - priopćenje

Slika /9603/Slika informacije (2).jpg

Na web portalima 4. rujna 2021., prenesene su sa nautičarskog britanskog portala netočne informacije o postupanju prema stranim državljanima, pa radi istinitog i objektivnog obavještavanja javnosti, dajemo slijedeće priopćenje.


Naime, u naslovu i tekstu prenesenog članka navodi se kako su carinski službenici postupali u predmetnom slučaju, dok je iz same snimke događaja, uniforme koju nose službenici koji su postupali i drugog dijela teksta, razvidno kako se radi o POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA.
 
Carinski službenici nisu postupali niti imaju ovlasti postupati po pitanju odjave stranih državljana iz Republike Hrvatske niti imaju ovlast naplate boravišne pristojbe. 
 
Isto tako, napominjemo kako su carinski službenici, službenici Ministarstva financija, Carinske uprave, a nisu službenici Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno nisu policijski službenici.
 
Carinska uprava, Ministarstvo financija
 
 
 

Pisane vijesti