Objava aplikacije za provjeru statusa kupca loživa ulja

Slika /7994/Slika - ostale informacije.jpg

Sukladno članku 111. stavku 4. Zakona o trošarinama („Narodne novine“, broj 106/2018) prodaja loživa ulja iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta (benzinskih postaja) smije se obavljati samo osobama koje su se prethodno upisale u registar kupaca loživa ulja i ne smije se obavljati u razdoblju od 30. travnja do 1. listopada.

Sukladno članku 91. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“, broj 1/2019):
•          Kupac loživa ulja upisuje se u registar kupaca na temelju zahtjeva (Obrazac LU) kojeg može, između ostaloga, ispuniti i predati prodavatelju loživa ulja na posebno utvrđenom prodajnom mjestu prije prve kupnje loživa ulja,
•          Prilikom svake kupnje loživa ulja kupac – fizička osoba ili ovlaštenik pravne/fizičke osobe korisnika se dužna identificirati prodavatelju identifikacijskom ispravom odnosno ovlaštenjem,
•          Prodavatelj je dužan prije prodaje loživa ulja provjeriti je li kupac upisan u registar kupaca,
•          Prodavatelj loživa ulja zaprimljene zahtjeve dostavlja nadležnom carinskom uredu prema mjestu posebnog utvrđenog prodajnog mjesta.
 
Radi daljnjeg pravilnog postupanja prilikom prodaje loživa ulja krajnjim kupcima iz posebno utvrđenih prodajnih mjesta od 1. listopada, Carinska uprava uspostavila je registar kupaca loživa ulja u elektroničkom obliku.
 
Prilikom prodaje loživa ulja krajnjem kupcu prodavatelju je omogućena provjera kupaca loživa ulja temeljem OIB-a.
 
Aplikacija za provjeru statusa kupaca u registru dostupna je u produkcijskoj okolini.
 
Aplikaciji se pristupa putem link-a:

https://e-carina.carina.hr
 

Pisane vijesti