Obavijest o uvođenju nove EU mjere u TARIC – kontrola uvoza drva i proizvoda od drva koji podliježu FLEGT sustavu za izdavanje dozvola

Slika /slike/Vijesti/2016/4494/Slika - ostale informacije.jpg

U nastavku teksta možete pročitati informacije o uvođenju nove EU mjere u TARIC, odnosno kontroli uvoza drva i proizvoda od drva koji podliježu FLEGT sustavu za izdavanje dozvola.

Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu, Odluci Vijeća 2014/284/EU, te Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1387 o izmjeni priloga I. i III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005, počevši od 15. studenoga 2016. u primjeni je Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU i Republike Indonezije o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u EU.

Navedenim aktima utvrđeno je da uvoz proizvoda od drvne sirovine iz Republike Indonezije u EU koji je naveden u Prilogu II i III Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1387 podliježe FLEGT sustavu za izdavanje dozvola.  Temeljem navedenog izvršena je integracija EU mjere zabrane i ograničenja pod oznakom 747, odnosno nazivom „Kontrola uvoza drva i proizvoda od drva koji podliježu FLEGT sustavu za izdavanje dozvola“, radi rješavanja nezakonite sječe, a koja se primjenjuje od 15. studenoga 2016.

Za potrebe primjene ove mjere od dana početka njene primjene za robu podrijetlom iz Indonezije biti će moguć uvoz robe uz posjedovanje, odnosno deklariranje u polju 44/2 šifre jednog od sljedećih certifikata:

C690 -  Dozvola FLEGT za uvoz drvne sirovine,

C631 - Službeni dopis kojim se potvrđuje uporaba nedrvenih ili recikliranih materijala za papirnate proizvode, koji izdaje Ministarstvo industrije partnerske zemlje FLEGT DSP-a iz koje proizvodi vuku podrijetlo,

Y070 - Izuzeće od zahtjeva za podnošenje FLEGT dozvole na temelju članka 4.stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br 2173/2005,

Y057 - Roba koja ne zahtijeva predočenje uvozne dozvole FLEGT za drvo,

Y064 - Drvo i drvni proizvodi podrijetlom ili otpremljeni iz partnerske zemlje dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu (DSP) FLEGT, koji su izuzeti od zahtjeva FLEGT sustava za izdavanje dozvola jer su izvezeni prije stupanja na snagu DSP-a.

U protivnom, uvoz robe iz TARIC oznaka na kojima su integrirane mjere zabrane i ograničenja podrijetlom iz Indonezije neće biti dozvoljen. Pojašnjenje vezano uz primjenu navedenih mjera ograničenja nalazi se u fusnotama CD631 i CD703.

Pisane vijesti