Obavijest o ulasku Republike Srbije u Konvenciju o zajedničkom provoznom postupku

Slika /slike/Slike za objave za web/shutterstock_32701567_cr.jpg

U skladu s odlukom Zajedničkog odbora Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, dana 01. veljače 2016. Republika Srbija će pristupiti Konvenciji što donosi novosti u rad carinskih službenika i ovlaštenih carinskih otpremnika na graničnim prijelazima sa Republikom Srbijom.

Jamstveni sustav

Domaće osobe kojima je Carinska uprava odobrila uporabu zajedničkog jamstva/oslobođenje od polaganja zajedničkog jamstva i koje žele nastupati kao glavni obveznici u postupcima zajedničkog provoza koji se odvijaju preko ili završavaju u Republici Srbiji, dužni su jamstvenom uredu (Središnji ured Carinske uprave, Sektor za financije, Alexandera von Humboldta 4a, Zagreb) dostaviti Aneks jamstvene isprave kojim se u područje valjanosti isprave uključuje Republika Srbija i podatke o predstavniku jamca (adresu za uručenje obavijesti) u Republici Srbiji. Osobe kojima je odobrena uporaba zajedničkog jamstva uz oslobođenje od polaganja jamstva a žele robu upućivati u Republiku Srbiju ili preko nje, dužni su jamstvenom carinskom uredu podnijeti zahtjev za izmjenu odobrenja odnosno proširenje područja valjanosti odobrenja na područje Republike Srbije.

Kretanje domaćih roba preko Republike Srbije

Ulaskom u Konvenciju, Republika Srbija u smislu promjene provoznih (i carinskih postupaka) postaje EFTA država čime se mijenja režim kretanja roba Zajednice preko Republike Srbije. To znači da se na kretanje roba Zajednice preko Republike Srbije primjenjuju odredbe čl. 340.c stavka 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (UPCZZ). Odredbama ovog članka između ostalog je predviđeno da se roba Zajednice koja je poslana iz jednog mjesta na carinskom teritoriju Zajednice u drugo mjesto na teritoriju Zajednice, preko područja jedne ili više zemalja EFTA-a, sukladno Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku), stavlja u postupak unutarnjeg provoza Zajednice (T2).

Nadalje, kada se roba Zajednice izvozi u zemlju EFTE ili kada se izvozi i provozi kroz područje jedne ili više zemalja EFTE, a primjenjuju se odredbe Konvencije o zajedničkom postupku provoza, roba se stavlja u vanjski postupak provoza Zajednice (T1) u skladu s odredbama čl. 340.c stavak 3. (kada se radi o izvozno ocarinjenim robama namijenjenim trećim zemljama uz povrat na temelju mjera zajedničke poljoprivredne politike; robi iz interventnih zaliha, podliježe mjerama kontrole uporabe i/ili odredišta i prošla je carinske formalnosti za izvoz u treće zemlje na temelju zajedničke poljoprivredne politike; robi prihvatljivoj za povrat ili oslobođenje od uvoznih carina pod uvjetom da je izvezena s carinskog područja Zajednice; robi u obliku dobivenih proizvoda ili robe u nepromijenjenom stanju koja je prošla carinske formalnosti za izvoz u treće zemlje kako bi se završio postupak unutarnje proizvodnje, sustav povrata s ciljem dobivanja povrata ili oslobođenja od carine) što se također mora primijeniti u odgovarajućim slučajevima nakon 01. veljače 2016. godine.

Pisane vijesti | Obavijesti | Zakonska regulativa