Obavijest o testiranju kandidata u postupku javnog natječaja za prijam u državnu službu u carinsku upravu, područni carinski ured Rijeka