Obavijest o prestanku rada Carinske ispostave Srdoči

Obzirom da su Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN, broj 127/07), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva financija, ispunjene zakonske pretpostavke za prestanak rada Carinske ispostave Srdoči, Ministarstvo financija, Carinska uprava ovim putem izvješćuje sve sudionike u carinskom postupku.

 

Dana 16. svibnja 2008. godine prestaje sa radom ustrojstvena jedinica Carinska ispostava Srdoči ( 45055), Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice Rijeka. 

 

Za carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe iz djelokruga rada CI Srdoči, od dana 17. svibnja 2008. godine, ovlaštena je Carinska ispostava Škrljevo ( 45020).Pisane vijesti