Obavijest imateljima odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja duga

Slika /5992/1. pravo na pristup.jpg

U Narodnim novinama br. 49/18 objavljen je Pravilnik o osiguranju carinskog duga, koji je stupio na snagu 7. lipnja ove godine. Pravilnik donosi nekoliko novina, od kojih je najznačajnija ukidanje mjenice kao oblika osiguranja carinskog duga.

Umjesto mjenice, uvodi se zadužnica ali samo za ograničene postupke i to postupak unutarnje proizvodnje radi uporabe robe pri gradnji, popravku, održavanju ili pregradnji brodova, brodica ili drugih plovila.

Međutim, kako pojedini gospodarstvenici posjeduju odobrenja za korištenje mjenice kao oblika osiguranja, odobrenih po odredbama prijašnjeg propisa, u nastavku dajemo informaciju o uvjetima i rokova korištenja navedenih odobrenja.

Sukladno članku 17. stavak 3. Pravilnika o osiguranju carinskog duga odobrenja za podnošenje vlastite bjanko mjenice kao instrumenta osiguranja duga, a koja su izdana sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (Narodne novine br. 70/13 i 41/14) važe do izdavanja odgovarajućih odobrenja za zajedničko osiguranje sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju carinskog duga, a najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Sukladno odredbama članka 89. stavak 5. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (u daljnjem tekstu: Carinski zakonik Unije) gospodarstvenici podnose zahtjev za korištenje zajedničkog osiguranja sukladno uvjetima za izdavanje odobrenja za korištenje zajedničkog osiguranja propisanim u članku 95. Carinskog zakonika Unije.

Podnošenje zahtjeva za polaganje zajedničkog osiguranje za pokrivanje iznosa uvozne ili izvozne carine koji odgovara carinskom dugu koji se odnosi na dvije ili više radnji, deklaracija ili carinskih postupaka, od 02. listopada 2017. godine provodi se uz obveznu primjenu elektroničkog sustava Carinske odluke, koji uključuje podnošenje zahtjeva, donošenje odluka (odobrenja),  kao  i daljnje upravljanje zahtjevima i odlukama.

U nastavku navodimo poveznicu za pristup nacionalnoj web aplikaciji Carinske odluke: https://e-carina.carina.hr/ putem koje se podnosi zahtjev za korištenje zajedničkog osiguranja.

Pisane vijesti