Novi Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

Slika /slike/Slike za objave za web/otvoreni podaci.jpg

U „Narodnim novinama“ broj 12/2024 objavljen je novi Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama koji stupa na snagu 8.veljače 2024.godine.

Dana 31. siječnja 2024. godine u „Narodnim novinama“ broj 12/2024 objavljen je novi Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se uređuju posebna pravila primjene sustava carinskih kvota kojima se upravlja prema kronološkom redu datuma prihvaćanja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet, a ne primjenjuje se na carinske kvote kojima se upravlja na temelju dozvola (na tzv. licenčne kvote), odnosno na kvote rednog broja od 09.4000 do 09.4999 kojima upravlja agencija nadležna za plaćanja u poljoprivredi.
 
Novi je Pravilnik donijet zbog obvezatne primjene novog elektroničkog sustava sukladno odredbi PROVEDBENE ODLUKE KOMISIJE (EU) 2019/2151 оd 13. prosinca 2019. o uspostavi programa rada u pogledu razvoja i uvođenja elektroničkih sustava iz Carinskog zakonika Unije (SL L 325/168 od 16.12.2019.). Novim su sustavom definirana nova pravila podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije usklađena s navedenim carinskim propisima, odnosno da se deklaracija popunjava i polja u deklaraciji označavaju u skladu s pravilima propisanim Prilozima B Delegirane i Provedbene uredbe (tako npr. polja deklaracije nisu označena numerički nego se koriste Podatkovni elementi (PE)). Budući na navedeno mijenjaju se i pravila popunjavanja uvozne carinske deklaracije u postupku podnošenja zahtjeva za kvotu te je novim Pravilnikom isto uređeno.
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, odnosno 8. veljače 2024. godine, a tada prestaje važiti Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 34/2018.
 

Pisane vijesti