Nova stroža pravila unosa u EU bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja

Slika /9034/franić 3.png

Nova pravila Europske unije u području biljnog zdravstva koja su stupila na snagu krajem 2019. godine, imaju za cilj modernizaciju režima biljnog zdravlja te jačanje učinkovitijih mjera za zaštitu teritorija Unije i njezinog bilja.
 

Nova pravila Europske unije u području biljnog zdravstva (Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ), koja su stupila na snagu krajem 2019. godine, imaju za cilj modernizaciju režima biljnog zdravlja te jačanje učinkovitijih mjera za zaštitu teritorija Unije i njezinog bilja.
 
Uz promjene koje novi propisi donose za gospodarske subjekte u pogledu komercijalnog prometa bilja i biljnih proizvoda te drugih predmeta u trgovini sa zemljama koje nisu članice EU (treće zemlje), nastupile su značajne promjene i za putnike koji putuju iz trećih zemalja.
 
Sukladno novim pravilima putnici iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi više ne smiju unositi u EU bilje, biljne proizvode, sjeme i bilje za sadnju ako ne posjeduju popratni fitosanitarni certifikat iz treće zemlje izvoza ili podrijetla bilja i biljnih proizvoda. Međutim, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072, Prilogom XI, Dijelom C, određen je popis bilja (plodova) za čiji unos iz trećih zemalja na područje Unije nije potreban fitosanitarni certifikat. To su plodovi:
  • Ananas comosus (ananas, svjež ili suh),
  • Cocos nucifera (kokosov orah, svjež ili suh, neovisno je li oljušten ili oguljen ili ne),
  • Durio zibethinus (durian),
  • Musa (banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe),
  • Phoenix dactylifera (datulje, svježe ili suhe).
 
Za naprijed nabrojane biljne plodove nije potreban fitosanitarni certifikat te je njihovo unošenje dopušteno i kao dio osobne prtljage putnika koji putuju iz trećih zemalja. Količine koje putnici mogu unijeti kao dio osobne prtljage nisu točno definirane Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072, te su stoga dopuštene količine primjerene za osobnu uporabu putnika kao roba nekomercijalne naravi sukladno carinskim propisima.
 
Unos ostalog bilja i biljnih proizvoda, bilja za sadnju i sjemena u osobnoj prtljazi putnika iz trećih zemalja je zabranjen ili dopušten samo uz posjedovanje odgovarajućeg fitosanitarnog certifikata izdanog od strane nadležnog tijela (npr. fitosanitarna inspekcija) treće zemlje izvoza ili podrijetla.
 
Obzirom na velike promjene koje novo zakonodavstvo Unije donosi u području biljnog zdravstva za putnike koji putuju iz trećih zemalja, Republika Hrvatska odložila je primjenu novih pravila nadzora bilja i biljnih proizvoda u osobnoj prtljazi putnika tijekom prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020. godine, kao i većina drugih država članica Europske unije.
 
Istovremeno, tijekom 2020. godine carinski službenici na svim graničnim prijelazima upozoravali su putnike o novim pravilima fitosanitarnoga nadzora bilja u osobnoj prtljazi putnika koja će se primjenjivati od početka 2021. godine, usmeno te skretanjem pozornosti na izvješene plakate upozorenja o novim pravilima.
 
Istekom navedenog razdoblja, tj. od  01. siječnja 2021. primjenjuju se mjere i ograničenja propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/2072, kako je naprijed navedeno.

Poveznica na informativni plakat: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_trade-non-eu_factsheet_plant-pests-out_hr.pdf
 

Pisane vijesti