Nova pravila o kontrolama gotovine od 3. lipnja 2021. godine

Slika /9470/1.jpg

Europska komisija je objavila materijale za informativnu kampanju vezano uz primjenu nove Uredbe (EU) 2018/1672  koja se odnosi na primjenu novih pravila o kontroli gotovine koja se u cijelosti primjenjuje od 3. lipnja 2021. godine u državama članicama.

Uredbom (EU) 2018/1672 o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 koja se u cijelosti primjenjuje od 3. lipnja 2021. godine, poboljšati će se sustav kontrola gotovine, s obzirom da se u novom EU zakonodavstvu odražavaju novine predviđene međunarodnim standardima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma Radne skupine za financijske mjere – FATF-a.
 
Nova uredba u definiciju gotovine uključuje novčanice i kovanice (uključujući valutu koja više nije u optjecaju, no još se može razmijeniti u središnjoj banci); čekove, putničke čekove, zadužnice ili novčane naloge na kojima nije navedeno ime korisnika i kovanice s udjelom zlata od najmanje 90% i poluge, zrnca ili grumene s udjelom zlata od najmanje 99,5%.
 
Gotovina koja se šalje u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama također ulazi u područje primjene nove Uredbe o kontrolama gotovine.

Svaka fizička osoba koja ulazi u EU ili izlazi iz EU i uz sebe, u svojoj prtljazi ili prijevoznom sredstvu nosi gotovinu u iznosu od 10.000,00 € ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama, obvezna je podnijeti prijavu carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu.  
 
Za gotovinu koja se šalje u poštanskim, kurirskim ili teretnim pošiljkama,  a čija je vrijednost 10.000 EUR ili više, carinski službenik može zahtijevati od pošiljatelja ili primatelja ili zastupnika pošiljatelja ili primatelja da podnese prijavu gotovine (za tzv. gotovinu bez pratnje).

Za više informacija posjetite link

Za detaljnije informacije o obvezama i prijavama u Republici Hrvatskoj posjetite : https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/fizicke-osobe-2715/unos-i-iznos-novca-nova-pravila-od-3-lipnja-2021/2741

 

Pisane vijesti