Nova carinska kvota za uvoz određene robe iz Rusije

Slika /slike/Slike za objave za web/informacije.jpg

Kao jedan od mehanizama ograničavanja uvoza uvedenih u novom paketu mjera s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini otvorene su dodatno dvije nove carinske kvote.

U skladu s člankom 3. i 4. Uredbe Vijeća (EU) 833/2014 koja je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2022/2474 (SL L 322I, 16. prosinca 2022.), nakon već otvorenih carinskih kvota za Rusiju 09.8250, 09.8251, 09.8258, 09.8259 i 09.8253 od 26. veljače 2023. Uredbom Vijeća (EU) 2023/427 (SL L 059I, 25. veljače 2023.) otvorene su nove carinske kvote i to rednog broja 09.8255 i 09.8256 za period važenja od 26. veljače 2023. do 30.lipnja 2024. za 752 475 000 kg robe obuhvaćene KN oznakom 2803, odnosno za 562 973 000 kg obuhvaćene KN oznakom 4002.

Predmetne kvote otvorene su radi primjene izuzeća od zabrane uvoza, odnosno dozvoljen je uvoz samo određene količine navedene robe iz Rusije i to samo uz primjenu carinskih kvota, što znači da je, nakon iscrpljenja kvota, daljnji uvoz navedene robe zabranjen.

Zato se roba, nakon prihvaćanja carinske deklaracije, kao i za prije navedene kvote, ne smije pustiti u slobodni promet do pozitivnog odgovora Europske komisije o rezultatu raspodjele po zahtjevima za dodjelu kvote. Pod navedenim se podrazumijeva da se deklaracije koje sadrže zahtjeve za predmetne kvote moraju ostaviti u statusu „pod kontrolom“ do dostavljenog odgovora Europske komisije. Po zaprimljenom pozitivnom odgovoru slijedi redovno završavanje deklaracija i puštanje robe u slobodni promet, no ukoliko su zahtjevi za kvotu djelomično odobreni ili odbijeni, robu za koju nije odobrena kvota mora se vratiti, odnosno za istu uvoz nije dozvoljen.

Navedeno postupanje utemeljeno je u članku 173. CZU-a (Uredba 2013/952 SL L 269/1, 10. listopada 2013.).

Pisane vijesti