Neumski koridor - novosti u kretanju domaćih roba

Slika /slike/Vijesti/2017/5046/Neumski koridor.jpg

Uredba Vijeća (EU) br. 2017/762 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 479/2013 o izuzimanju od obveze podnošenja ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu Unije (domaća roba) koja se prevozi preko neumskog koridora donesena je 25. travnja 2017.

Uredba je objavljena u Službenom listu Europske unije broj L 114 od 3. svibnja, a stupa na snagu i primjenjuje se od 23. svibnja u 00:00 sati.

U skladu s izmjenama iz gore navedene Uredbe, od 23.05.2017. u 00:00 sati prilikom kretanja robe Unije iz jedne točke u carinskom području do druge točke u carinskom području preko neumskog koridora, od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija elektroničkim putem (izlazne i ulazne skraćene deklaracije) izuzete su pošiljke čija vrijednost ne premašuje 15.000 EUR. 

Imajući na umu odredbe carinskih propisa o carinskom statusu robe, odredbe o obvezi podnošenja sigurnosnih deklaracija,  te odredbe o izuzeću od obveze podnošenja sigurnosnih deklaracija za robu Unije koja se prevozi preko neumskog koridora, od 23. svibnja:
  • Za pošiljke roba Unije čija vrijednost ne premašuje 15.000 EUR obvezno je podnošenje T2L isprave
  • Za pošiljke roba Unije čija vrijednost premašuje 15.000 EUR obvezno je podnošenje T2L isprave i izlazne skraćene deklaracije (carinskom uredu izlaza iz carinskog područja) te ulazne skraćene deklaracije (carinskom uredu ponovnog ulaza u carinsko područje).


Pisane vijesti