Konferencija u Cavtatu - TTFSE

  

PROJEKT OLAKŠAVANJA TRGOVINE I TRANSPORTA U JUGOISTOČNOJ EUROPI

10. sastanak Regionalnog upravljačkog odbora

U hotelu „Croatia“ u Cavtatu od 5.-7. srpnja 2006. održan je 10. sastanak Regionalnog upravljačkog odbora za provedbu Projekta olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi (TTFSE).

Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi dio je regionalnog programa koji uključuje zemlje u regiji i to: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Makedoniju, Moldovu, Rumunjsku, Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, a kojem je osnovni cilj jačanje i modernizacija carinskih službi i drugih službi koje obavljaju poslove granične kontrole kao preduvjeta za olakšavanje trgovine i prometa.

Članovi Regionalnog upravljačkog odbora TTFSE projekta su nacionalni koordinatori (direktori carinskih službi ili njihovi zamjenici) i voditelji projekta.

Sastanak Regionalnog upravljačkog odbora održava se jednom godišnje i na njemu osim predstavnika zemalja u regiji sudjeluju i predstavnici Svjetske banke, Svjetske carinske organizacije i ostalih međunarodnih institucija kao što su UNECE, SEETO i SECI PRO.

Iako je u Republici Hrvatskoj i većini zemalja u regiji projekt uspješno završen suradnja između djelatnika carinske službe RH i djelatnika carinskih službi iz regije je nastavljena.

Zaključak je Konferencije da su sastanci Regionalnog upravljačkog odbora uvelike doprinijeli jačanju regionalne suradnje i da se suradnja na nivou direktora Carinskih uprava treba održavati i ubuduće, ali će se ujedno prema potrebi rješavanja određenih pitanja organizirati i sastanci stručnjaka za određena područja.

 
 

 Pisane vijesti