Izvoz cjepiva protiv bolesti COVID-19

U subotu, 30.1.2021. godine stupila je na snagu PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/111 оd 29. siječnja 2021. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda, dostupna na sljedećem linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.031.01.0001.01.HRV&toc=OJ%3AL%3A2021%3A031I%3ATOC  kojom se propisuju odobrenja za izvoz cjepiva protiv koronavirusa povezanih sa SARS-om (vrste SARS-CoV) razvrstana u oznaku KN 3002 20 10.
 
Sukladno navedenom istoga su dana izvršene integracije u TARIC aplikaciji i to putem mjere 709 – Kontrola izvoza na tarifnoj oznaci 3002 20 10, na način de je izvoz dozvoljen u slučaju prilaganja izvoznog odobrenja C089, ili deklariranja Y981, kako je to Uredbom propisano. Mjere su povezane s dodatnim oznakama koje identificiraju proizvođače i to kako slijedi:
 
4500 -Astra Zeneca AB
4501 -Pfizer / BioNTech
4502 -Moderna Švicarska / Moderna Inc.
4503 -Janssen Pharmaceutica NV
4504 -CureVac AG
4505 -Sanofi Pasteur / Glaxosmithkline Biologicals S.A
4506 -Novavax
4999 -Ostalo.
 

Pisane vijesti