Izmjena Carinskog zakona

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici dana 3. travnja 2009. godine, donio Zakon o izmjeni Carinskog zakona.
Zakon o izmjeni Carinskog zakona objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 45/2009 dana 10. travnja 2009. godine, te je isti stupio na snagu dana 18. travnja 2009. godine.
Odredbama Zakona o izmjeni Carinskog zakona novelirane su odredbe članka 224. Carinskog zakona kojom su sada cjelovito uređeni pravni odnosi u vezi s obvezom naknadnog knjiženja kada svota davanja proizišla iz carinskoga duga nije proknjižena na propisani način ili je proknjižena u nižemu iznosu od onog koji se potražuje te su tako u potpunosti usklađene odredbe Carinskog zakona što uređuju naknadno knjiženje carinskog duga sa  odredbama Carinskog kodeksa Zajednice.
Zakon o izmjeni Carinskog zakona („Narodnim novinama“, broj 45/2009) je objavljen na web stranici Carinske uprave u dijelu „Propisi“.

Pisane vijesti