Izjave na računu ugovori o slobodnoj trgovini eu – treće zemlje – iznosi u valutama

Slika /arhiva/Slike/Novosti/CarinaNovosti_1652_201312181538029141.jpg

Republika Hrvatska kao država članica EU u trgovini sa trećim zemljama primjenjuje sve Ugovore o slobodnoj trgovini i autonomne aranžmane koje je EU zaključila sa trećim zemljama. Protokolima o podrijetlu propisani su dokazi o podrijetlu koji moraju biti priloženi u EU ili trećoj zemlji radi primjene preferencijalne stope carine. Istim je propisana i mogućost korištenja izjave na računu za vrijednost robe do 6.000 EUR-a, 1.200 EUR-a kad se radi o osobnoj prtljazi putnika i 500 EUR-a kad se radi o malim paketima.

Zbog navedenog potrebno je znati iznose koji se koriste u nekoj nacionalnoj valuti, a koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.Pisane vijesti